DJURKOMMUNIKATION


BOKNING & INFORMATION

 • Jag utför djurkommunikation på distans. Eftersom det är telepati så spelar avståndet mellan mig och djuret ingen roll. 
 • En av fördelarna att göra det på distans är att djuret får vara i sin trygga miljö.
 • Jag pratar med hundar, hästar och katter.
 • Jag ställer allmänna frågor till djuret men låter det också tala fritt.
 • Efter det att jag har haft kontakt med ditt djur mailar jag dig de anteckningar jag har av kommunikationen.
 • Jag vill veta så lite som möjligt om djuret innan en kommunikation.
 • Inför kommunikationen vill jag ha ett enskilt foto av djuret, det skickas till mig via mail. 
 • En tydlig bild där man ser ansiktet och en del av kroppen.
 • Jag vill veta djurets namn och gärna ålder, samt vem som är djurets ägare (jag pratar bara med djur där ägaren har gett sitt tillstånd).
 • Om det är något du som ägare vill fråga eller förmedla till ditt djur går det bra, max 3 saker (kortfattat och helst utan ordet ”inte"). Det går också bra att ställa någon av dessa frågor i efterhand, max två dagar efter du fått anteckningarna.
 • Det kan ibland hända att ett djur inte har lust att prata, det måste man respektera. I sådana fall betalar jag tillbaka summan.
 • Betalning sker i förskott, via swish eller till mitt bankkonto.
 • Efter det att jag har erhållit pengarna tar det ca 7 dagar innan du får anteckningarna.
 • Kontakta mig  innan du betalar  KONTAKT

OBS! Jag pratar bara med djur där ägaren gett sitt tillstånd.

Jag har tystnadsplikt!