URCELLEN ELLEN

Alla levande organismer är uppbyggda på celler, det är den funktionella och strukturella enheten i allt levande. Vissa organismer, tex bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, tex människor, består av flera miljarder celler vardera.
Alla celler är inte helt lika, utan har olika uppgifter och därför har de också lite olika utseende. Men de har alla en gemensam uppgift och det är att producera energi, tillverka och lagra proteiner, vara transportsystem för olika ämnen mm.
Cellerna är våra små byggstenar som tillsammans bildar vävnader, sedan organ, sedan organsystem och till slut människan. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är.

 

Vad är cellens behov?

För att cellen ska kunna överleva och må bra behöver den friskt syre, naturlig näring, essentiella fettsyror, proteiner, kolhydrater och friskt vatten. När den får sina behov uppfyllda har den möjlighet att göra sig av med gifter och slaggprodukter (transfetter, mediciner, droger, konserveringsmedel, socker, dålig hudvård mm).

Det är inte bara via munnen gifter tillförs, utan också via huden, lungorna, magen, tarmarna, levern och njurarna.

Hur håller jag cellerna friska?

När du stödjer och stärker dina celler höjer de sin motståndskraft mot bla sjukdomar, du får en frisk och vacker hy och skyddar den mot onödigt åldrande, samt det ger dig ett bättre välmående både fysiskt och psykiskt mm. 

Du kan hjälpa cellerna både inifrån och utifrån. Ät så renodlad mat som möjligt, gjord från grunden, minimera hel och halvfabrikat,  Ät mycket frukt, grönt och bär, nötter och frön. Näringsrik mat och essentiella fettsyror kan du ge kroppen genom att både äta och smörja den med. 

När man ger kroppen, både utvändigt och invändigt, naturliga råvaror från växtriket så känner den igen dom ämnena och har därmed lättare att ta till sig näring och fettsyror.

Drick friskt vatten och ge den bra med friskt syre (Hur andas du? Vad är dina kläder i för material? Kläder gjorda av syntetiskt material kväver huden.).